Biz Amerikalıyız...

Yazan: Gencturk.net Yazdığı Tarih: 10 Şubat 2008 Pazar | 02:10

Kore'de Türk Tugayından iki Anadolulu asker biraz gezmek için firar ederler.

Şehirde bir aşağı bir yukarı dolaşırken inzibat subayı bunları yakalar ve sorar:
- "Hani sizin izin kağıtlarınız?" Erler subayı atlatırız umuduyla:
- "Biz Amerikalıyız..." diye cevap verirler.
Subay durumu anlar, ama hiç bozuntuya vermez:
- "Amerika'nın neresindensiniz?" diye sorunca:
- "İçindenik kumandanım!" diye yanıt verirler...

0 yorum :

Yorum Gönder